S群依舊進行著一場文字大戰.

 │
牆│   。(躲好了~躲好了~
壁│┌──┐。
 ││紙箱│

 

我:

 │
牆│   。(躲好了~躲好了~
壁│┌──┐。
 ││紙箱│

 

susan:

  。(這箱子又來了
 │ 。
牆│-)   。(躲好了~躲好了~
壁│/┌──┐。
 │ │紙箱│..

 

我:

  。(這箱子又來了
 │ 。
牆│-)   。(應該沒人知道我躲在這裡!!
壁│/┌──┐。
 │ │紙箱│..

 

susan:

  。(裡面到底是什麼.....難道是...!!
 │ 。
牆│-)   。(應該沒人知道我躲在這裡!!
壁│/┌──┐。
 │ │紙箱│..

 

我:

  。(裡面到底是什麼.....難道是...!!
 │ 。
牆│-)   。(紙箱好溫暖...
壁│/┌──┐。
 │ │紙箱│..

 

susan:

  。(....炸彈!!
 │ 。
牆│-)   。(紙箱好溫暖...
壁│/┌──┐。
 │ │紙箱│..

 

我:

  。(....炸彈!!
 │ 。
牆│-)   。(ZZzzZZzz...
壁│/┌──┐。
 │ │紙箱│..

 

我:

  。(....炸彈!!
 │ 。
牆│-)   。(susan好勁爆////
壁│/┌───┐。
 │ │///////│..

 

sauan:

  。(....看我把它拆了!!
 │ 。
牆│-)   。(阿姍好勁爆////
壁│/┌──┐。
 │ │///////│..

 

(路人)朋友L:...
(路人)朋友L:炸彈都來了~~

 

我:

  。(....看我把它拆了!!
 │ 。
牆│-)    。(...有殺氣!!!
壁│/(((┌──┐。
 │ (((│紙箱│.. ←瞬移

 

susan:

  。(會跑的炸彈~
 │ 。
牆│-)    。(...有殺氣!!!
壁│/(((┌──┐。
 │ (((│紙箱│.. ←瞬移

 

我:

  。(會跑的炸彈~
 │ 。
牆│-)    。(安全了~
壁│/  ┌──┐。
 │  │紙箱│~ ←甩尾巴

 

 

創作者介紹
創作者 紙箱貓,葛. 的頭像
紙箱貓,葛.

望天芽的一個書櫃

紙箱貓,葛. 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()